تنها دکتر ابتکار می تواند…

گرچه در سیاهه کسانی که قرار است بر صندلی پردیسان بنشینند نام های بزرگی چون دکتر صدوق، محمد مجابی، دکتر فاضل و دکتر تابش به چشم میخورد؛ اما به نظر نمی رسد پیکره ی محیط زیست کشور را که دکتر احمدی نژاد به دست معاونین خود هر روز ویرانترش کرده اند بتوان به این راحتی ها به کسانی با تجربه های زیر ریاست سازمان واگذار کرد و با خیال راحت به آینده چشم دوخت. 

تمام گزینه های مطرح شده در لیست ریاست سازمان محیط زیست افرادی با صلاحیت هستند. دکتر صدوق به خاطر تخصص و سال ها تجربه در مسند مدیریت های مختلف در حوزه ی محیط زیست، مهندس مجابی برای سال ها کار اجرایی و مدیریتی در سیستم دولت اصلاحات، دکتر فاضل – حداقل به خاطر ایستادگیش در برابر برنامه های غیرعلمی و ساده لوحانه ی واگذاری جنگل های دکتر احمدی نژاد و مافیای شکار و زمین خواری، دکتر تابش نیز برای فعالیت چندساله اش در فراکسیون محیط زیست مجلس- هر چند وجهه ی سیاسیش در فراکسیون اقلیت بر محیط زیست می چربد-

انوشیروان محسنی بندپی، مهرداد لاهوتی، یوسف حجت، رضا مکنون، علی محمد نوریان، مجید مخدوم، مجید عباس پور، انوشیروان نجفی و ذکریا یازرلو و محمدباقر قالیباف دیگر گزینه های مطرح شده هستند و به رغم ایراداتی که میتوان در برخی ابعاد به هر کدام گرفت اما تقاط قوت فراوانی نیز دارند. به جز قالیباف که باید شهردار بماند و در حوزه ی محیط زیست ورود جدی نداشته باشد؛ چرا که کارنامه ی شهرداریش بسیار مورد توجه بوده است.

با همه ی اینها محیط زیست کشور درهم شکسته ی ایران که حتی به اعتراف مدیران دولتی نیز وضعیت بحرانی دارد، تنها و تنها مدیری را می خواهد که علاوه بر قدرت، جسارت و نگرش درست و علمی نسبت به مقوله ی محیط زیست و توسعه پایدار، تجربه ای عمیق و گسترده را نیز با خود یدک بکشد. با توجه به این نکته تنها یک نفر می تواند در این برهه ی خاص زمان که ایران در لبه ی پرتگاه یک سقوط جدی قرار گرفته کاری بکند و او فقط دکتر معصومه ابتکار است.

امید که اقلا در انتخاب رییس و وزیر، این حوزه را به سیاست آلوده نکنند- هرچند امروز سیاسی ترین حوزه ی سوء استفاده همین محیط زیست شده- اما با انتخاب دکتر ابتکار برای صندلی پردیسان بتوان به حفظ همین “اندک چیزی که از محیط زیست کشور مانده ” امیدوار بود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده