تصویب نامه مورخ 10/5/1392 موضوع تصمیم نمایندگان رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن

 


تصویب نامه ۱۰/۵/۱۳۹۲تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن در خصوص انجام مطالعات پایه شناسایی پی جویی اکتشافات عمومی ژئوشیمی و ژئوفیزیک


بندهای حائز اهمیت و مرتبط با مناطق چهارگانه محیط زیست :


۱۸- انجام مطالعات پایه و اکتشافی در محدوده های واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تصویب ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان و رعایت ملاحظات زیست محیطی از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست


تبصره- سازمان صنعت معدن و تجارت استان در اجرای این بند با اتخاذ ترتیبات لازم زمینه واگذاری هر مرحله از عملیات که بخش غیردولتی متقاضی انجام آن باشد را با صدور مجوز انجام عملیات معدنی و رعایت ملاحظات زیست محیطی طبق مقررات فراهم نماید.


۱۹- انجام مطالعات اکتشافی معدنی در محدوده غرب مازندران( مطابق نقشه پیوست ۳) با رعایت ملاحظات زیست محیطی و از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزارت صنعت معدن و تجارت از طریق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.


۲۰- صدور و تمدید مجوز بهره برداری از معدن سنگ لاشه شرکت تعاونی سنگ سفید کوهستان مازندران واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست به منظور تامین خوراک مورد نیاز کارخانجات وابسته با رعایت ملاحظات زیست محیطی


۲۱-صدور مجوز انجام عملیات معدنی در معدن سرب و روی مغستان و معدن مرمریت قطروم در استان یزد واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست با ملاحظات زیست محیطی


۲۲- صدور مجوز انجام عملیات معدنی در معدن خاک نسوز دورک شاهپوری و محدوده مس کبالت و روی دهکده معدن واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری با رعایت ملاحظات زیست محیطی


۲۳-انجام عملیات اکتشافی در محدوده حفاظت شده بخش های زواریان و کرنگان در استان قم با رعایت ملاحظات زیست محیطی


۲۴-صدور مجوز فعالیت معدنی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در معدن باریت کهک در محدوده حفاظت شده محیط زیست در استان مرکزی


۲۵- انجام مطالعات پایه و اکتشافات عمومی در چهارده منطقه محیط زیست استان کرمان با رعایت ملاحظات زیست محیطی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۳۹۲


۲۶- انجام مطالعات پایه و اکتشافات عمومی در محدوده کتا-میمند در استان کهکیلویه و بویر احمد واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست محیطی از طریق بخش غیردولتی 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده