تراژدی برودپیک در گفتگو با روزنامه‌ی دنیای اقتصاد

بخش‌هایی از گفتگوی طولانی خبرنگار روزنامه‌ی دنیای اقتصاد (سارا مالکی) با همایون بختیاری دبیر باشگاه کوه‌نوردان آرش، و من در روزنامه‌ی امروز چاپ شده است که می‌توانید آن را در اینجا بخوانید.

اما، چند نکته‌ی اصلاحی را یادآور می‌شوم:

1- در پاراگراف اول به نقل از رییس آلپاین کلاب پاکستان آمده است که حادثه‌ی پیش‌آمده برای سه کوه‌نورد ایرانی «بزرگ‌ترین تراژدی تاریخ معاصر کوه‌نوردی دنیا» است. فکر نمی‌کنم که رییس آلپاین کلاب پاکستان دقیقا چنین چیزی گفته باشد، و در هر صورت، چنین نیست و تراژدی‌های بزرگ‌تری هم در چند دهه‌ی گذشته داشته‌ایم.

2- در پاراگراف دوم نام باشگاه دماوند آمده است، که به نظر می‌رسد منظور “باشگاه آرش” بوده است.

3- در پاراگراف چهارم، نام یکی از اعضای تیم «فرشاد سعدی» گفته شده که درست آن، افشین سعدی است.

4- در میانه‌های متن، من گفته‌ام «پنج شنبه 26 تیر» که درست آن پنج شنبه 27 تیر است.

5- در پاراگراف آخر گفته شده که تیم تا کمپ سوم باربر داشته است. در این مورد مطمئن نیستم؛ فقط می توانم بگویم که تا کمپ سوم، شیوه‌ی صعود “آلپی” نبوده است.