بیمه مسئولیت مدنی محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در قبال اشخاص ثالث

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل محیط زیست استان البرز از بیمه مسئولیت مدنی محیط بانان استان البرز در قبال اشخاص ثالث در هفته دولت خبر داد و افزود :

براساس قانون مسئولیت مدنی ایران، کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند لذا به منظور اطمینان خاطر و انگیزه مضاعف مأموران اجرایی این اداره کل در انجام رسالتهای سازمانی طبق هماهنگی بعمل آمده با شرکت سهامی بیمه سینا محیط بانان استان البرز در صورت بروز هرگونه حادثه در مواجهه با اشخاص ثالث، دارای بیمه مسئولیت مدنی شدند.

محمد اردوان تصریح نمود: تعهدات این بیمه نامه شامل: فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی اشخاص ثالث می باشد.

وی همچنین از صدور بیمه نامه های درمان گروهی، عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت، عمر گروهی(تکمیلی) جهت پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز خبر داد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده