بودجه – فوق العاده ویژه – چابک سازی سازمانی

مسیر تحول بودجه نویسی می توانست به سمت عملیاتی شدن یا مبتنی بر عملکرد ادامه یابد، اما توقف این مسیر از سال های 85  سبب پنهان ماندن ارزش خدمت در دستگاه اجرایی شد.


با درکنار هم قراردادن احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه توسعه، متوجه این نکته ظریف می شویم که با افزایش تعداد کارکنان، با افزایش ستون حقوق و دستمزد مواجه خواهیم شد و با افزایش ستون حقوق و دستمزد، ستون سایر هزینه های بودجه لاغر می شود و تولید خدمت که متأثر از ستون سایر هزینه هاست، در حاله ابهام

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده