با تلاش ماموران گارد محيط زيست كرج منطقه حفاظت شده البرز جنوبی از دام مازاد پاکسازی شد.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره محيط زيست شهرستان كرج با كنترل مبادي ورودي دام به منطقه حفاظت شده البرز مركزي جنوبي و كنترل پروانه هاي چرا، 2400 راس دام مازاد بر ظرفيت چرا، را از منطقه اخراج كردند.  به گزارش سبزپرس، بر اساس ماده 4 ضوابط تعلیف احشام و تبصره 3 ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ورود و تعلیف احشام بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا در مناطق حفاظت شده ممنوع است که اداره محيط زيست شهرستان كرج اعلام كرده بر همین اساس احشام وارد شده به منطقه، توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست از منطقه اخراج و با متخلفین برابر مقررات عمل خواهد شد.


حکیمی ریيس اداره حفاظت محیط زیست کرج گفت: با آغاز فصل چرای دام در مراتع مامورین یگان حفاظت مستقر در منطقه حفاظت شده البرز مركزي جنوبی با استقرار دو کمپ موقت در گلوگاه ها و مبادی اصلی ورودی دام به منطقه از جمله گردنه دیزین و کندوان، دام های ورودی به منطقه را بر اساس مندرجات پروانه چرا تحت نظارت و کنترل خود قرار دادند.


حکیمی افزود: در طول فعالیت و کنترل شبانه روزی مامورین در مبادی اصلی ورود دام، از ابتدای سال، تعداد 66 بلوک دام مربوط به 59 دامدار مورد کنترل و شمارش قرار گرفت که پس از شمارش دام های مذکور تعداد 2410 راس دام مازاد بر پروانه چرا از منطقه اخراج شد.


گفتنی است از کل دامهای ورودی به منطقه، 49 بلوک دام جزء دامهای عبوری به مراتع مازندران و  17 بلوک دام مربوط به دامداران بومی مراتع استان البرز (کرج) بوده است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده