آیا کوهنوردی حرفه‌ای یک ورزش است؟

ذبیح حمیدی مالک باشگاه اسپیلت در یادداشتی بر روی سایت باشگاه به بیان دیدگاه های کوه نوردی پرداخته است که اکنون شصت و دو سال دارد، کوه نوردی را ورزش نمی داند و اعتقاد دارد و منتقد جدی آن است. او معتقد است کوه نوردان به خود و به دوستان، خانواده و جامعه خود آسیب میزنند!

این یادداشت خواندنی را در ادامه مطلب مطالعه کنید 

گرچه هنگام خواندن دیدگاه های این کوه نورد سابق ممکن است خود را، دوستی، آشنایی و یا کوهنورد دیگری را به یاد آوریم اما واقعا کوه و کوهنوردی سبب ساز مرگ و میر، آسیب های فیزیکی، اقتصادی و

در مورد حادثه برودپیک، آسیب جدی اجتماعی است؟