به مناسبت سالگرد تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

اوایل تیرماه (سوم تیرماه)مصادف با تصویب قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان ،جهت اجرا از سوی دولت میباشد با توجه به اینکه این روزها به این مناسبت شاهد مراسم هایی در این ارتباط هستیم و وارد دوازدهمین سال و پایان دوره سوم آن میشویم،بد نیست یک نگاهی به این سازمان بزرگ بیافکنیم،که قرار بوده مانند سازمان نظام پزشکی که پارلمان بخش بهداشت و سلامت شناخته میشود،این سازمان نیز پارلمان بخش کشاورزی ،  ... “به مناسبت سالگرد تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی”

ادامه ←