کوه‌نوردان ايراني مسير «كوه نور» تا غار «حرا» را پاكسازی كردند

کوه‌نوردان ايراني مسير «كوه نور» تا غار «حرا» را پاكسازی كردند

بنا برگزارش ارسالی به «کوه‌نوشت» و به نقل از خبرنگار
اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج به مكه مكرمه، غار حرا محل نزول اولين آيات
قرآن بر پيامبر اعظم(ص) و بعثت آن حضرت به پيامبري است. اين غار در بالاي
كوه نور قرار دارد و از اين غار كه به اندازه ايستادن يك نفر گنجايش دارد،
به مكه مشرف بوده و مي توان از آنجا خانه خدا را ديد.

بنا بر اين گزارش در یک اقدام فرهنگي، با هماهنگي امور
فرهنگي هتل «جراند الاصيل» مكه مكرمه؛ با در اختيار گذاشتن كيسه‌هاي زباله و
دستكش يكبار مصرف، زير نظر «محمد هادي بنكدار»، يكي از
مربيان كوه‌نوردي و با همراهي 53
نفر از زائران بيت الله الحرام اين صعود و پاکسازی را انجام دادند.
البته متأسفانه با برخورد مسئول قهوه‌خانه مستقر در بالاي اين كوه، اين كار
به طور كامل انجام نشد!

كوچكترين فرد اين گروه دختری 10 ساله بود.

منبع: کوه نوشت