پروژه ی هشتم: دور دنیا در 18 روز و نصفی! !Around The World In 18 and a half days

«به نام خدا» سلام دوستای جودی و محیط زیست… اهم اهم… این بار، جودی با همون پروژه ای که دفعه ی قبل گفت، اومده… – ببینم، کسی تاحالا فیلم دور دنیا در هشت روز و نصفی رو دیده؟ نلی بلی یک خبرنگار زن بود. او ماجرای آقای فاگ را توی کتاب دور دنیا در هشتاد روز خواند. آقای فاگ شخصیت خیالی بود که دور دنیا را در 80 روز گشته بود. نلی فکر کرد که خیلی باحال میشود که یک آدم واقعی رکورد آقای فاگ را بشکند. بنابراین، مسئولان روزنامه او را به دور دنیا فرستادند.