همایش مهندسی انرژی و توسعه پایدار- مهر 1392

محورهای همایش
1- نکوداشت 15 سال آموزش و پژوهش در زمینه مهندسی سیستمهای انرژی
2- مهندسی انرژی و فرصتهای شغلی: دورنمای تحولات
3- چشم انداز مهندسی انرژی : چالشها، فرصتها و الزامات.برگزار کنندگان: دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
مهلت ارسال چکیده مقالات: ندارد
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ندارد
تاریخ برگزاری همایش: 17 مهر 1392

سایت همایش: energy.sharif.ir/~see2013
تلفن تماس دبیرخانه: 66166150
آدرس دبیرخانه: دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
ایمیل: see2013@energy.sharif.ir

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده