نظام برابری امام علی و مجاهدان سهم خواه …

علی می خواست “نظام برابری را برپا کند. برای همین تمام امتیازاتی را که در زمان خلیفه ی دوم و سوم به “السابقون ” می دادند قطع کرد و اعلام کرد که ” همه ی مردم مانند هم هستند و از حقوق و سهم یکسان از بیت المال بهره می برند”. در این بین برخی “السابقون ” که بیشتر و پیشتر از همه برای زنده نگه داشتن پرچم دین جنگیده بودند مخالف این استراتژی و جهان بینی بودند و سهم ویژه ی خود را می خواستند. اما فکر می کنید علی به آنها چه جوابی داد؟ متنی از کتاب “امام علی بن ابی طالب” نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود را برایتان می گذارم.

« بدون هیچ پرده پوشی، علت مخالفت خویش با علی (ع) را به صراحت می گویند:

« مخالفت تو با خلیفه ی پیشین در تقسیم ! تو در دادن سهم، حق ما و دیگران را یکسان گذاشته ای و میان ما و کسانی که مانند ما نیستند در دادن چیزی، برابر نهاده ای که خدای تعالی با شمشیرها و نیزه هایمان آن را به ما ارزانی داشت و با سواره و و پیاده ی خود بر آن دست یافته ایم و دعوت ما بر آن، آشکار گردید. »

پس قضیه این است! بهای به پا خواستنشان برای گسترش اسلام و بالا بردن کلمه ی خدا را می خواهند.

اما علی، بامدادان به مسجد می رود تا با همه گان سخن گوید و به کسانی که به گذشته ی خود افتخار می کنند و به منزلت خویش می نازند می گوید:« … ای گروه مهاجر و انصار! آیا به خاطر اسلام آوردنتان بر خدا و رسولش منت می نهید؟ …..این غنیمت و “سهم” ، هیچکس در مورد آن بر دیگری رجحانی ندارد ….»

و باز می گوید:« از قدیم گروهی پیشتر از دیگران، به اسلام روی آورده و با شمشیر و نیزه هایشان، آنرا یاری کرده اند، با وجود این، رسول خدا، در تقسیم بیت المال آنان را برتر نمی گذاشت و به خاطر سابقه، آنان را بر دیگران ترجیح نمی داد. خدای سبحان، سابقه دار و مجاهد را در روز قیامت به تناسب اعمالشان پاداش می دهد….»

کتاب امام علی / نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود استاد دانشگاه مصر/ ترجمه سید محمود طالقانی

تاریخ انتشار 1354 / جلد 7 / ص  199 »

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده