مقصر تلف شدن کاراکال در شرق کرمان کیست؟

ماجرا از ابتدای سال جاری شروع شد روستائیان و دامداران شرق شهرستان
ریگان در شرقی ترین نقطه استان کرمان شاهد حمله حیوانی وحشی به دامهای خود
بودند و در موارد متعدد گزارشهایی در خصوص حمله نوعی جانور که بسیار شبیه
یوزپلنگ بود از سوی مردم محلی به فرمانداری شهرستان ریگان ارسال می شد.


در نهایت حتی خبر دریده شدن 120 دام نیز در رسانه ها منعکس شد که در ابتدا
گمان بر این بود که حیوانی که به دامها حمله می کند یوزپلنگ در معرض
انقراض باشد پس از هیاهوی رسانه ای در خصوص احتمال کوچ یوز به شرق استان
کرمان در نهایت کارشناسانی برای بررسی شواهد به شرق کرمان اعزام شدند و در
کمال تعجب در ابتدا تنها مسئله ای که رخ داد رفع اتهام از یوز بود.ابتدا همه موضع گرفتند که یوز توان حمله به دامها را ندارد و عکسهایی که
از سوی روستائیان ارائه می شود تنها عکس مترسک و عروسک است و متاسفانه برخی
از رسانه های غیرحرفه ای در بوق این خبر دمیدند و طبق معمول چهره حق به
جانب گرفتند.
در همان زمان با توجه به تجربه دردناک کشته شدن چندین یوز پس از حمله
حیوانات به احشام در شهرستان راور طی سالهای گذشته و دام گذاری های گسترده
ساربانان و مردم محلی و حتی حمله به یوز پلنگهای در حال انقراض که در کشور
سابقه نیز دارد خبرگزاری مهر هشدار داد
که این حیوان هر چه باشد هم اکنون در خطر بالقوه تله گذاری های مردم بومی
قرار دارد زیرا عملا مردم اقدامی برای شناسایی جانور حمله کننده به
دامهایشان ندیده اند و بالطبع خود دست به کار خواهند شد اما کسی این هشدار
را جدی نگرفت.


ادامه مطلب …..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده