فاجعه درجنگل های هیرکانی

یادگاردوران سوم زمین شناسی به پاس بی توجهی ها و بی مهری ها به تشکیلات متولی و نیروهای آن و منابع ژنتیکی  و رویشگاه های گونه های ذخیره گاهی آن ، محکوم به مرگ خاموش شد.


مدعیان  مدیریت برتر ! سرتان سلامت !   


  از چند سال پیش خبر شیوع و انتشار این بیماری را در جهان داشتید و کسی از کارشناسان به سفر علمی نرفت و هیچ نتیجه پژوهشی در این مورد وجود ندارد و توانایی بکار بستن هیچ روش مبارزه تجربه شده سه چهار ساله  اخیر جهان را نداریم و می بینیم توپ درخواست

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده