ضریب حفاظتی باغ اکولوژی !

ضریب حفاظتی باغ اکولوژی ناچیز و تهدید جدی است،  قواعد راه بنداز جا بنداز  در تالی فساد اداری  و حرکت در سایه زمینخواری، بر جریان احداث راه دسترسی بندر حاکم است. تردید نکنیم در روز های پایانی دولت دهم با اتفاق نا میمونی مواجه خواهیم شد.


تفکر حاکم بر ایجاد جاده راه بنداز جا بنداز و زمینخواری در این جملات


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده