دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

محورهاي كنفرانس:


-پايش،مدلسازي و كنترل آلاينده هاي ناشي از صنعت سيمان


– بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت انرژي در صنعت سيمان


– استفاده از سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان


– گازه هاي گلخانه اي و گرمايش جهاني مرتبط با صنعت سيمان


– مديريت پسماند در صنعت سيمان


– فناوري هاي نوين و طرح هاي توسعه در صنعت سيمان


– تعمير و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات در صنعت سيمان


– فرآيند پخت و سيمان ها ي آميخته


– اقتصاد محيط زيست و انرژي در صنعت سيمان


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده