تصاویری تاسف بار از دفتر کار یک سیاستمدار با سابقه

ظاهراً اینجا دفتر کار آقای بیژن نامدار زنگنه است. مردی که در کارنامه سیاسی خود 17 سال وزیر بوده است. در این تصاویر محدود سر تاکسیدرمی شده قوچ و گوزن بر دیوار اتاق ایشان به چشم می خورد. البته این تصاویر محدود است و شاید در زوایای دیگر و بخش های دیگری از اتاق ایشان اجساد گونه های دیگری بر دیوارهای اتاق به نمایش گذاشته شده باشد.

در حالیکه گونه های جانوری ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و مشکلات متعدد زیست محیطی بقای آنها را به خطر انداخته است و در حالیکه طی 4 دهه گذشته 113 محیط بان ایرانی برای دفاع از حیات وحش ایران به شهادت رسیده اند و چندین برابر این تعداد، مجروح و مصدوم شده اند معلوم نیست اجساد تاکسیدرمی شده این حیوانات برای چه در اتاق ایشان به نمایش گذاشته شده است؟!

شوربختانه شنیده می شود ایشان یکی از گزینه های جدی برای تصدی وزارتخانه های صنعتی در دولت بعدی هستند و حامیان محیط زیست به خوبی می دانند که بخش زیادی از معضلات محیط زیست ایران ناشی از توسعه ناپایدار صنایع است. ایجاد پالایشگاه و پتروشیمی، کارخانه های ذوب آهن، طرحهای اکتشاف و استخراج نفت، توسعه معادن و امثالهم بلای جان میحط زیست و حیات وحش ایران بوده و خواهد بود. در چنین حالتی و در صورت گماردن ایشان در راس یکی از وزارتخانه های صنعتی نمی شود امیدوار بود که دلسوز محیط زیست و حیات وحش رنج دیده این سرزمین باشند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده