بازبینی و تعویض رول ها و کارگاه های فرسوده

در سال   ۱۳۸۶ پست زیر را منتشر کردم  (اینجا) و در پایان پرسیدم :

آیا تولید کنندگان و یا وارد کنندگان ایرانی تجهیزات کوهنوردی و سنگ نوردی برای اقدام مشابهی در ایران پیش قدم خواهند شد؟

پس از آن این موضوع را با تعدادی از دوستان و هم در انجمن کوه نوردان مطرح کردم ولی پیگیری آن به جایی نرسید، از جا درآمدن و یا شکستن رول تا کنون جان یک نفر را تنها در بند یخچال گرفته است و آخرین بار هم روز جمعه 14 تیر 92 حادثه دیگری را برای عرفان حمیدی رقم  زد که به جراحت شدید دست راست او منجر شد.
خوش حالم که این بار ظاهرا به ابتکار هیات تهران قرار است کار عملی بزرگی برای ایمن سازی مسیرها در بندیخچال انجام شود.


یکشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۶

تعویض رول ها و میخ های فرسوده

برنامه تعویض ابزارهای فرسوده


در سال 2003 مجله کلایمینگ با پشتبیانی دو شرکت نورث فیس و پتزل برنامه تعویض کارگاه ها و پیچ ها و میخ های فرسوده و نامناسب را در بسیاری از مسیرهای سنگ نوردی آمریکا آغاز کرد

مجله کلایمینگ با این ابتکار گام مهمی را در فراهم ساختن محیطی امن برای جامعه سنگ نوردی آمریکا برداشته است، از آن سال تا بحال مسیرهای سنگ نوردی زیادی در آمریکا ایمن شده اند.

این برنامه که هنوز در جریان است به اختصار ای – آر- آی نامیده میشود
ARI – Anchor Replacement Initiative

آیا تولید کنندگان و یا وارد کنندگان ایرانی تجهیزات کوهنوردی و سنگ نوردی برای اقدام مشابهی در ایران پیش قدم خواهند شد؟