اطلاعیه باشگاه آرش

بدینوسیله
باشگاه کوهنوردان آرش از کلیه کسانی که در کلیه نهادهای دولتی ویا غیر
دولتی، تشکلهای صنفی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان حادثه پیش آمده برای
سه نفر از کوهنوردان این باشگاه در قله برود پیک به صورت عملیاتی و یا
ارائه نقطه نظرات خود حمایت نموده اند، خصوصا خانواده این سه عزیز که تا
کنون با صبر و استقامت خود مایه قوت قلب ستاد امداد بوده اند، تشکر نموده و
تقاضا دارد همچنان به این حمایتها و راهنمایی های خود ادامه داده و ستاد
امداد را از نقطه نظرات خود بی بهره نگذارند.

با
توجه به شرایط حساس کنونی و نیاز به پرهیز از هر گونه مسائل حاشیه ای از
کلیه این عزیزان درخواست می نماییم، تمام توجه خود را معطوف به عملیات جاری
امداد نموده و از هرگونه مباحث حاشیه ای جدا خودداری فرمایند.

بدیهی است پس از اتمام این عملیات، باشگاه کوهنوردان آرش جهت پاسخگویی به هر گونه سوال آماده خواهد بود.

همایون بختیاری – دبیر باشگاه


پ ن – این نامه فاقد شماره و تاریخ بود و عینا از سایت باشگاه آرش کپی شده است