حاشيه بر رأی شماره ۱۴۶ « بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم » 1

در عين ضيق وقت به اين بخش از مطالبات صنفي كاركنان كه با اهميت بود وقت گذاشتم و انتظار دارم  در اين بحث شركت كنند تا در اين ارتباط با اطلاعات كامل تري طرح شكايت شود اگر در عين آرامش و با تعداد كمتري شكايت مي شد و اگر كاركنان مطلع شكايت مي كردند  و  اگر مفاد اعتراض و دادخواست واجد آيتم هاي مغول مانده مي شد و اگر آنچه مغفول مانده به تشريح و تبيين جنبه ها در دفاعيه ها مورد استفاده قرار مي گرفت، رأي هيات عمومي ديوان با محتوي ديگري نيز صادر  ... “حاشيه بر رأی شماره ۱۴۶ « بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم » 1”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

هر هکتار جنگل سالانه ۲ هزار تومان اعتبار می‌گیرد!

عدم ارزش‌گذاری اقتصادی جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور که به سزاواری در قانون برنامه چهارم توسعه هم دولت مکلف به انجام آن شده بود، سبب شده است که در سال‌های اخیر روند تخریب این منابع به بهانه توسعه شدت نگران کننده‌ای پیدا کند!      در همین زمینه گفتگویی با خانم ملکی خبرنگار روزنامه کسب‌و‌کار داشته‌ام که می‌توانید آن‌را در پایگاه خبری این روزنامه بخوانید:  ... “هر هکتار جنگل سالانه ۲ هزار تومان اعتبار می‌گیرد!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

قانون استخدام مسیوفریتس فن‌دم‌هاکن تبعه آلمانی به سمت مهندس ومتخصص جنگل ها

‌ماده 1 – مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که دولت مسیو فریتس فن‌دم‌هاکن تبعه آلمان را به سمت مهندس و متخصص جنگل ها برای مدت سه‌سال که ابتدای آن از روز ورود مشارالیه به تهران محسوب خواهد شد به شرایط ذیل استخدام نماید: ‌ماده 2 – مسیوفن دم‌هاکن در تحت اوامر مستقیم وزیر فلاحت و تجارت و فواید عامه بوده و اگر از اجراء آنها استنکاف ورزد این کنترات ملغی‌خواهد بود. ‌ماده 3 – مسیو فن‌دم‌هاکن در تمام مدت خدمت  ... “قانون استخدام مسیوفریتس فن‌دم‌هاکن تبعه آلمانی به سمت مهندس ومتخصص جنگل ها”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده