بالا آمدن آبهای زیر زمینی و ابهام در خصوص آب استخرهای کرمان

استان کرمان در روزهای ابتدایی بهار به یکباره با گرمای بیش از حد هوا مواجه شد با افزایش دمای هوا اکثر مردم سعی می کنند ورزش و تفریحات خود را نیز متناسب با شرایط روز انجام دهند و در این راستا گرایش به استخرهای شنا بیشتر می شود. این مسئله نیز در شهر کرمان روی داده است هر چند که در برخی از شهرستانهای استان نیز شرایط برای پر داختن به این ورزش مهیا است و اگر هم نباید مردم سعی می کنند از برکه ها و رودخانه ها و بعضا موتور پمپهای کشاورزی استفاده کنند که متاسفانه سوانحی را نیز در بر داشته است. به هر حال این گزارش سعی در بررسی وضعیت بهداشتی استخرهای کرمان دارد، در  کلانشهر کرمان با جمعیتی حدود یک میلیون نفر  تعداد محدودی استخر شنا وجود دارد و همین امر موجب افزایش سرانه استخرهای شهر شده است و در نتیجه هر زمان به استخرها  ... “بالا آمدن آبهای زیر زمینی و ابهام در خصوص آب استخرهای کرمان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده