ریشه های مقاومت و مبارزه با پدیده زمینخواری

مرور تاریخ درس های آموزنده ای دارد و فرازهای ماده 2  قانون بر گرفته از چگونگی و فرایند مبارزه را بیان می کند و با استفاده از سه فراز مندرج در این قانون می توان،  مشکلات زمینداری و حفاظت از آن در مقابل تحرکات خرید و فروش قطری ها بصورت یک اقدام تمهیدی بسهولت  ... “ریشه های مقاومت و مبارزه با پدیده زمینخواری”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ارزش گذاری اقتصادی چهارده سایت در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.

مدير كل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه بايد هزينه تخريب و آلودگي مناطق حفاظت شده دريافت شود، گفت: ارزش اقتصادي ۱۴ سايت طبيعي در مناطق چهارگانه تحت مديريت تعيين شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست (پام): زهرا جواهريان در تشريح دستاوردهاي بخش اقتصاد محيط زيست با اشاره به اينكه طرح ملي ارزش اقتصادي منابع محيط زيستي از ابتداي سال 1386، آغاز شده است، گفت: هدف اصلي اين مطالعات، ارزش گذاري اقتصادي سايت هاي مهم زيست محيطي كشور و تخمين هزينه هاي ناشي از تخريب و آلودگي محيط زيست ناشي از پروژه هاي عمراني در كشور و در اختيار نهادن داده هاي حاصل براي لحاظ نمودن آنها در حساب هاي ملي كشور است.  ... “ارزش گذاری اقتصادی چهارده سایت در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده