گزارش وضعیت خشکسالی ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲

به‌پاس ارسال گزارشات مستمر و ارزشمند وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور عزیزمان ایران برای تارنمای طبیعت بختیاری، از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران ارجمندشان در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی اصفهان صمیمانه قدردانی کرده و مشروح گزارش ۸ ماهه سال آبی ۹۲ – ۹۱  این تیم سختکوش برای خوانندگان گرامی‌انتشار می‌بابد:  وضعیت خشکسالی ایران در سال آبی ۹۲-۹۱ (از ابتدای مهرماه ۹۱ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۲)      با گذشت هشتمین ماه از ابتدای سال آبی ۹۲-۹۱، نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی استان اصفهان حاکی از آن است که تغییرات بارش در سطح کشور شدید نبوده و و عمدتاً بارش‌ها به فاصله نزدیکی حول میانگین دراز مدت آن نوسان دارد، به‌طوری‌که بارش حدود ۷۳ درصد از مساحت کشور بین ۱۰ درصد کمتر و بیشتر از میانگین دراز مدت تغییر می‌کند. مشابه ماه گذشته همچنان کرانه‌های دریای عمان و خلیج فارس،  ... “گزارش وضعیت خشکسالی ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

پایان خوش حماسه سیاسی

و سر انجام دکتر حسن روحانی منتخب مردم ایران شد  منشور محیط زیست ستاد  دکتر حسن روحانی 1.        نگاه کلان به موضوع محیط زیست به عنوان بستر سلامت و زیست عمومی 2.        توجه به محیط زیست به عنوان موضوعی استراتژیک و محوری در تمامی برنامه های توسعه ای به منظور دستیابی به توسعه پایدار و متوازن 3.        استفاده از دیپلماسی زیست محیطی برای حل معضلات زیست محیطی ملی و منطقه ای 4.        استفاده از منابع مالی و علمی بین المللی برای حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و منطقه ای 5.        تقویت جایگاه سازمان محیط زیست در ساختار مدیریتی کشور 6.         پایبندی به تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست و حرکت در جهت اهداف توسعه هزاره 7.        ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تشکلهای زیست محیطی غیر دولتی به عنوان دستگاه های کارشناسی و نظارت مردمی 8.        تبدیل پتانسیل های طبیعی کشور به فرصتی برای  ... “پایان خوش حماسه سیاسی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده