شکست اصولگرایی واجب بود؛ واجب تر از نان شب!

” شکست اصولگرایی واجب بود؛ واجب تر از نان شب! جریان اصولگرایی باید این نکته را درک کند که نمی‌تواند ناکارآمد بود و انتظار داشته باشد، مردم باز هم فوج فوج به سمت آنان حرکت کنند. جریان اصولگرایی باید درک کند که باید مسئولیت پذیر باشد و پاسخگو. نمی‌تواند تمام قد به حمایت از یک کاندیدای ریاست جمهوری برخاسته و در نیمه کار از او اعلام برائت کرد. جریان اصولگرایی باید بداند که نمایندگان مجلس اصولگرایی در انتخابات اخیر، صد و چهل تن از آنان از قالیباف حمایت کرده بود  ... “شکست اصولگرایی واجب بود؛ واجب تر از نان شب!”

ادامه ←

آخرین خبرها از تیم باشگاه آرش

تیم باشگاه آرش از طریق زمینی خود را به اسکاردو رسانده و روز یک‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ عازم اسکولی واز روزدو شنبه راه پیمایی خود را از طریق یخچال بالتورو به طرف بیس کمپ برودپیک آغاز می‌کند. آقای برهمنی همنورد لیلا اسفندیاری در صعود گاشربروم که قصد صعود برودپیک از مسیر نرمال را دارد، همراه تیم است. با سپاس از آقای کیومرث بابازاده برای ارسال این خبر، منتظر خبرهای تازه‌تر از صعود تیم باشگاه آرش هستیم. منبع: سایت انجمن کوه‌نوردان ایران  ... “آخرین خبرها از تیم باشگاه آرش”

ادامه ←