کشمکش بر مدیریت منابع طبیعی

دست اندازی انسان در منابع طبیعی ازلی  بوده  و از ابتدای خلقت شروع شده و امید آنکه تداوم نیابد و به  دست اندازی های  ابدی مبدل نشود .


دخالت های انسانی برای حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی چندان طولانی نیست، اگر چه احکام سلاطین خردمند در نگهداشت و حفاظت از منابع طبیعی مؤثر شده است


سیره انبیاء الهی و ائمه معصوم  و احکام دینی چراغ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده