پایان خوش حماسه سیاسی


و سر انجام

دکتر حسن روحانی منتخب مردم ایران شد 


منشور محیط زیست ستاد  دکتر حسن روحانی

1.       
نگاه کلان به موضوع محیط زیست به عنوان بستر
سلامت و زیست عمومی

2.       
توجه به محیط زیست به عنوان موضوعی استراتژیک
و محوری در تمامی برنامه های توسعه ای به منظور دستیابی به توسعه پایدار و متوازن

3.       
استفاده از دیپلماسی زیست محیطی برای حل
معضلات زیست محیطی ملی و منطقه ای

4.       
استفاده از منابع مالی و علمی بین المللی
برای حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و منطقه ای

5.       
تقویت جایگاه سازمان محیط زیست در ساختار
مدیریتی کشور

6.        
پایبندی به تعهدات بین المللی دولت جمهوری
اسلامی ایران در حوزه محیط زیست و حرکت در جهت اهداف توسعه هزاره

7.       
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تشکلهای زیست
محیطی غیر دولتی به عنوان دستگاه های کارشناسی و نظارت مردمی

8.       
تبدیل پتانسیل های طبیعی کشور به فرصتی برای
توسعه فعالیت های علمی و جذب گردشگران و ارتقای صنعت اکوتوریسم

9.       
مدیریت جامع منابع آب و بهبود روش های بهره
برداری و توسعه منابع با رعایت ضوابط زیست محیطی

10.    
توسعه و تسریع در فعالیت های بیابان زدایی و
حفاظت خاک

11.    
مدیریت بهینه مناطق چهارگانه به منظور
استفاده علمی و آموزشی از این مناطق برای گسترش فرهنگ زیست محیطی

12.    
توسعه کشاورزی ارگانیک و کاهش مصرف سموم در
حوزه کشاورزی

13.    
حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کشور و
توسعه تحقیقات ژنتیکی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

14.    
ایجاد ساختار مدیریت واحد برای حل معضل
آلودگی هوا در کلان شهرها و مناطق صنعتی

15.    
توسعه آموزش و فرهنگ زیست محیطی در میان
اقشار مختلف اجتماعی

16.     
حمایت از توسعه صنایع سبز و پایدار

17.    
پیگیری مطالبات فارغ التحصیلان محیط زیست و
کشاورزی برای ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی آنان


به امید تحقق همه اهداف مورد نظر


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده