نهال هایت قلم و عرصه ات صفحه مشق دانشجو !

یادگار وزارت فلاحت، غریب مانده در دهنو ! که امروز در گذر زمان نوشهر نام گرفت، کسی تو را به مانند یک دفتر مشق علم و دانش نمی بیند!


  اگر هر ظرفیتی در جای خودش  ارزش گذاری شود،  نگرانی ناپایداری مفهوم ندارد. اما چگونه می توان خوش بینانه بر اینگونه رفتار صحه توسعه گذارد، عین غارت است . غارت یافته های علمی و اثر ماندگار دانش و پژوهش و تولید علم !


آیا توسعه بندر باید الزاماً منوط به تخریب باغ اکولوژی شود،  آنها  از عایدات ( عوارض و حقوق گمرکی واردات ) بندر را ساختند نه از فروش اموال عمومی ملی شده  مانند باغ اکولوژی  ! 


” قانون سه میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی بندر دهنو   ‌مصوب

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده