مدل مديريت سبز در سازمان حفاظت محيط زيست اجرايي مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست (پام): معاون دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه كليه دستگاه هاي اجرايي ،‌موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي بر اساس آيين نامه اجراي نظام مديريت سبز مصوب هيات وزيران موظف اند، جهت تحقق اهداف برنامه مديريت سبز اقداماتي انجام دهند، افزود: اين اقدامات شامل بهينه سازي مصرف انواع حامل هاي انرژي ،آب،‌كاهش مصرف كاغذ، مصرف بهينه مواد اوليه و مواد مصرفي ،‌كاهش توليد پسماند و مديريت آن با تاكيد بر تفكيك از مبداء،‌استفاده از فناوري هاي پاك و سازگار با محيط زيست مي شود.


عليرضا رحمتي پياده سازي نظام مديريت سبز در همه دستگاه هاي اجرايي كشور را ضروري خواند و ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست نيز با تشكيل كميته اجراي مديريت سبز با همكاري انجمن مديريت سبز ايران نسبت به عمليات نمودن اين برنامه در سازمان حفاظت محيط زيست اقدام نموده است.


معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي با اشاره به اينكه اين سازمان متولي اجراي نظام مديريت سبز در كشور است،گفت: بايد سازمان حفاظت محيط زيست از نظر اجراي مديريت سبز در كشور الگو و سرمشق ساير دستگاه ها باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده