مجوز-انتقال-آب-خزر-نهایی-شد . واقعا !َ

طرح انتقال آب از دریای خزر مجوز دارد یا مغایرت قانونی آن توسط مجلس ابلاغ شده یک بحث یک ساله است و در هر حال این شدن ها و نشدن ها هزینه هایی دارد و قطعاْ از روی اعمال سلیقه ها این هزینه ها به جیب ملت تحمیل شده است.


هیچ شکم شور طبیعت با آب شیرین سیراب نشد و عطش کماکان باقی ماند و این درس طبیعت است که حتی با خوراندان غذایی شور به الگویی برای روش مبارزه و کنترل آفت تبدیل شده و کاربرد دارد.


فراگیری درس قناعت امور و ادامه حیات در اقالیم خشک بهتر از تقلید نحوه زندگی از اقلیم مرطوب است، استیلا بر طبیعت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده