ما و این همه خوشی؟

اول که نتیجه انتخابات برای‌مان معلوم کردند و رییس جمهور محبوب و روحانی ما معلوم شد و ما از شدت شادی ریختیم توی خیابون و هی خوشی کردیم.

بعدش‌هم که فوتبال‌مون یک‌دفعه‌ای و مستقیم و در صدر گروه رفت جام جهانی و دیشب، هم مجبور شدیم شادی کنیم، هم دیر بریم خونه! هی توی راه‌‌بندون بمونیم و هی بزنیم و برقصیم، فیلم‌ش هم داریم.

حالا لابد تیم والیبال هم روز جمعه قراره برنده بشه! سه تا خوشی زیاد در یک هفته والا با مزاج ما سازگار نیست.

مسئولان نظام اگر کاری نمی‌کنن، مسئولان ورزش به فکر باشن، ما تحمل این همه خوشی رو نداریم! 

عکس‌ها از کوه‌نوشت