سیاست و محیط زیست

اگر در حدود هفت- هشت سال پیش، به نامزدان شوراهای شهر و ریاست جمهوری می گفتیم: “لطفا شعار محیط زیستی هم بدهید!” اما در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری این دوره، از دفتر نامزدان به ما کنشگران محیط زیست زنگ می زدند یا برایمان پیامک می فرستادند که در نشست هایشان شرکت کنیم و خواسته های زیست محیطی مان را طرح کنیم!

خوشبختانه چهار نفر از نامزدان، برنامه های محیط زیستی هم اعلام کردند و حتی سه نفر دیگر نیز در گفتارهایی، به اهمیت حفظ محیط زیست اشاره کردند. محمد درویش، در یادداشتی که ده روز پیش در تابناک منتشر کرده بود، به خوبی به موضوع پرداخته است:

وقتی که محیط زیست به داد دیپلماسی می‌رسد!

 

امید آن که با مستقر شدن دولت جدید، شاهد تغییر رفتار جدی مسوولان در ارتباط با محیط زیست کشور باشیم… .