سونامی ریزگرد در خلیج فارس

ساعاتی پیش سونامی ریزگرد دیگری خلیج فارس را در برگرفته است. می رود تا به دیگر ریزگرد سرگردان سرزمین مان به پیوندد. خوزستان مظلوم قهرمان که همیشه خط مقدم برای دیارمان بوده بیشتر اوقات سال وضع اش به از این نیست. متوسط سه تا چهار ماه در طول سال فعالیت در استان های زاگرسی  به خاطر ریز گرد فلج می شود.  جنگلهای زاگرسی  نظر به مقاومت نزدیک به یک دهه در مقابل ریزگرد توان از دست داده  و دارد نابود می شود. نشست ریزگرد در خلیج فارس حدود 22 گرم در مترمربع برآورد شده است. بیشتر استان های کشور  در معرض جولان ریز گردها قرار دارند مطالعات رسمی اعلام عمومی شد ه  وجود ذرات سرب  و برخی فلزات دیگر در ریزگرد ها را تائید  می نماید . برآورد رسمی افزایش  بیماری های قلبی ناشی از ریزگرد 13 درصد می باشد. در صورت عدم توجه جدی چنین پدیده شوم می تواند حیات و تمدن سرزمین را بر باد بدهد. در سال جاری گفته شد مجلس  طی مصوبه  ای دولت را ملزم به جلوگیری از هجوم ریز گرد ها نموده است. محیط زیست می گوید فقط 5% از اعتبار در خواستی اش تامین شده است. قبل از اینکه شوکه بشویم از اینکه چرا الویت اجرائی به این مهمی مورد کم توجهی قرار میگیرد،  باید شوکه بشویم از اینکه چرا اعتبار تامین شده را محیط زیست گرفته است؟! فعالیت مرتبط در مقابله با ریز گرد ها( احیاء و توسعه جنگل ، مرتع و فضای سبز، تثبیت شن، آبخیزداری و…) در توان و تخصص سازمان محیط زیست نمی باشد، اساساً محیط زیست ماهیت اجرائی نداشته و ناظر عالیه می باشد. پروژه اجرائی محیط زیست چه بوده؟ چرا سازمان ذیفن ورود پیدا نکرده؟ 
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده