زمین کرمان را می بلعد/ دشتها سالانه 30 سانتیمتر به دل زمین فرو می رود

 استان کرمان طی سالهای اخیر حوادث طبیعی مختلفی را تجربه کرده است اما در این میان فرو نشست زمین از جمله خطرهایی است که کمتر مردم این خطر را لمس کرده اند اما گفته می شود خطر فرو نشست زمان در کرمان بسیار جدی تر از زمین لرزه یا هر بلای طبیعی دیگر است و البته این خطر بالقوه هیچ گاه از قبل خبر نمی کند با این وجود مهمترین عامل بروز این پدیده خطرناک دخالتهای انسانی است که پس از خشکسالی به صورت بی رویه از آبهای زیر زمینی برداشت کردند و با وجود بارها هشدار کسی فکری برای حل مشکل خشکسالی در کرمان نکرد.

تا پیش از این نگران بودیم که سطح آبهای زیر زمینی در کرمان کاهش می یابد وقتی گفته می شود سطح آب در برخی از دشتهای کرمان دهها متر کاهش یافته کسی فکر نمی کرد این مسئله موجب شود سطح زمین و دشتهای کرمان نیز کاهش یابد اما این روزها طبق بررسیهای صورت گرفته مشخص شده است که سطح دشتهای کرمان نیز هر سال در حال کاهش است و اگر نگاهی به چاههای آب کرمان بیندازیم به وضوح می بینیم که فنداسیون موتور پمپها بسیار بالاتر از زمین اطراف است.

در واقع با برداشت بیش از حد از منابع آبی و ایجاد خلاء در زمین ذخایر طبیعی آب تخریب می شوند و زمین فرو می رود

ادامه مطلب…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده