در برابر آخرین تلاش‌ها برای تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر همچنان می‌ایستیم (محمد درویش)

در آخرین روزهای دولت دهم ظاهرا کارهای شنیع ناتمام باید تمام شوند نه؟

مطلب درویش همه قضیه را تشریح کرده است:

“متأسفانه خبر رسیده که استانداری مازندران با کمک عوامل محلی و نظر
نماینده نوشهر در مجلس شورای اسلامی، می‌خواهد روز چهارشنبه – 5 تیرماه
1392 – کار احداث جاده کمربندی بندرگاه نوشهر از درون حریم باغ گیاه‌شناسی
نوشهر را در آخرین روزهای عمر دولت دهم، اجرایی کند. به همین منظور،
بیانیه‌ای خطاب به رییس جمهور منتخب تهیه شده و امیدواریم همه با هم، به
ویژه دوستداران طبیعت ایران در دیار مازندران، گیلان و گلستان، اجازه ندهند
تا این واقعه غمبار اتفاق افتد.

متن بیانیه در ادامه مطلب:
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده