حاشيه بر رأی شماره ۱۴۶ « بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم » 1

در عين ضيق وقت به اين بخش از مطالبات صنفي كاركنان كه با اهميت بود وقت گذاشتم و انتظار دارم  در اين بحث شركت كنند تا در اين ارتباط با اطلاعات كامل تري طرح شكايت شود


اگر در عين آرامش و با تعداد كمتري شكايت مي شد و اگر كاركنان مطلع شكايت مي كردند  و  اگر مفاد اعتراض و دادخواست واجد آيتم هاي مغول مانده مي شد و اگر آنچه مغفول مانده به تشريح و تبيين جنبه ها در دفاعيه ها مورد استفاده قرار مي گرفت، رأي هيات عمومي ديوان با محتوي ديگري نيز صادر

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده