تیر خلاص بر پیکر محیط زیست…

تنها کافی است کمی اهل مطالعه روزنامه یا قدری به قول امروزی ها،اهل وب
گردی و دنیای مجازی باشید

تا با چند کلیک متوجه زخم های عمیق بر پیکر محیط
زیست و منابع طبیعی شوید !

در هفته ای که نام محیط زیست را با خود یدک می کشد، به جای گفتن از اتفاقات
خوب و منجر به حفظ داشته های طبیعی،شوربختانه بایستی با تکرار غم نامه های
قبلی در خصوص از دست دادن تدریجی طبیعت، از در خطر افتادن جان انسان ها
نگران باشیم…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده