بند الحاقی 63 لایحه بودجه 92 چه هدفی را دنبال می کند

مفاد بند الحاقی 63  لایحه بودجه  را با تبصره 4 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

 مصوب 31/3/1374با اصلاحات بعدی مقایسه کنیم. لایحه بودجه 92  را با  ایراد شورای نگهبان که در حاشیه به صورت کامنت آمده در اینجا ببینیم

«بند الحاقی 63 : احداث گلخانه ها دامداری ها مرغداری ها مزارع پرورش ماهی و واحد های تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی با  رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها و مورد موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها نیاز به مجوز تغییر

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده