بدون شرح : بازیافت پسماندهای الکترونیک در خیابان!!

بازیافت «خیابانی» پسماند الکترونیک در تهران!


(با سپاس از خانم دکتر الهه پورکریمی برای ارسال تصاویر)


  

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده