بالا آمدن آبهای زیر زمینی و ابهام در خصوص آب استخرهای کرمان

استان کرمان در روزهای ابتدایی بهار به یکباره با گرمای بیش از حد هوا
مواجه شد با افزایش دمای هوا اکثر مردم سعی می کنند ورزش و تفریحات خود را
نیز متناسب با شرایط روز انجام دهند و در این راستا گرایش به استخرهای شنا
بیشتر می شود.

این مسئله نیز در شهر کرمان روی داده است هر چند که در برخی از شهرستانهای
استان نیز شرایط برای پر داختن به این ورزش مهیا است و اگر هم نباید مردم
سعی می کنند از برکه ها و رودخانه ها و بعضا موتور پمپهای کشاورزی استفاده
کنند که متاسفانه سوانحی را نیز در بر داشته است.

به هر حال این گزارش سعی در بررسی وضعیت بهداشتی استخرهای کرمان دارد، در 
کلانشهر کرمان با جمعیتی حدود یک میلیون نفر  تعداد محدودی استخر شنا وجود
دارد و همین امر موجب افزایش سرانه استخرهای شهر شده است و در نتیجه هر
زمان به استخرها مراجعه کنید با تعداد زیادی مراجعه کننده مواجه خواهید شد و
در نهایت میزان خدمات دهی کیفیت پائینی پیدا می کند ضمن اینکه استخر
اختصاصی زنان و مردان نیز در کرمان وجود ندارد و کار اکثر استخرها به صورت
زوج فرد پیش می رود.

افزایش مراجعه کنندگان عملا موجب کاهش کیفیت آب استخرها در کوتاه مدت است
ضمن اینکه خدمات بهداشتی نیز تحت تاثیر این کمبود شدید استخر و امکانات
است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده