ايميل ام هك شده است

چند روزي است كه ايميل ام به آدرس mojgan_jamshidi@yahoo.com هك شده و دسترسي به ان ديگر امكان پذير نيست. دوستان عزيز لطفا از اين پس با آدرس جديدم jamshidi.mojgan@yahoo.com تماس حاصل بفرماييد و ديگر به آدرس قبلي ايميل نفرستيد . با تشكر