انجمن کوه‌نوردان ایران، پویا و پرکار

این عنوان مقاله‌ای است که عباس محمدی در پاسخ به نوشته‌ی کیومرث بابازاده با عنوان آسیب شناسی انجمن نوشته است، بخش دوم این نوشتار بر روی سایت انجمن و نیز سایت کوه‌نیوز منتشر شده است.

کوه نیوز

انجمن