آزادسازی ساحل بهانه ای برای حرف زدن

آیا ساحل بسته است ? چگونه قابل آزاد شدن  است . عوامل و مؤلفه های آزادی ساحل کدام است.

آزادسازی  ساحل برای عموم، آزاد سازی ساحل برای قشر یا گروه یا کارکنانی خاص ! ساحل دریا  از ید چه عامل  یا عواملی باید آزاد شود.

 آزاد سازی بر اساس سلایق فردی بر خلاف اخلاق و عرف امانتداری است، تاسیسات دولتی دارائی و اموال دولتی است و تخریب غیر ضرور نوعاً یک

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده