77 گونه جانوری کشور در لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

مدیرکل دفتر حیات‌وحش و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در طبق
آخرین گزارش اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی 77 گونه جانوری
کشور در لیست قرمز قرار دارند.
حسین محمدی با بیان اینکه نزدیک به 6.8 درصد از کل گونه‌های جانوری ایران در این
فهرست قرار دارند افزود: چنانچه روند تخریب زیستگاه‌ها و سایر عوامل تهدید
ادامه داشته باشد، حیات‌وحش کشور با تهدید جدی مواجه خواهد بود و در
سال‌های آینده برخی گونه‌های ارزشمند همچون یوزپلنگ و گور ایرانی از دست
رفته و به فهرست گونه‌های منقرض شده افزوده خواهد شد.وی ادامه داد: در حال حاضر تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه‌های اصلی جانوران،
شکار و صید بی‌رویه و خشکسالی‌های متولای از جمله عوامل اصلی تهدید
حیات‌وحش به شمار می‌رود.
به گفته مدیرکل دفتر حیات‌وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، اگرچه
بسیاری از گونه‌های در معرض خطر تحت حمایت هستند اما متاسفانه ابزار و
امکانات کافی برای حفاظت از آنها چه در مورد نمونه‌های برجسته‌ای مانند
یوزپلنگ یا گور ایرانی و چه در مورد گونه‌هایی با اهمیت کمتر نظیر خزندگان و
دوزستان وجود ندارد./منبع

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده