جشنواره‌ی گشایش مسیر در ارمنستان

“Arev” Armenian Rock Climbing Festival, May 25-31 2013 جشنواره ی نخستین صعودها یا گشایش مسیر در ارمنستان برای سومین سال برگزار می شود، امسال از ۲۵ تا ۳۱ ماه می ۲۰۱۳ (۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۲) . هدف اصلی برگزارکنندگان  این جشنواره توسعه سنگ نوردی و دیواره نوردی در ارمنستان است  و به همین دلیل هزینه ها در برابر خدمتی که ارائه می شود از جمله محل اسکان، غذا و جابجایی های مورد نیاز، بسیار مناسب است، ۱۹۵ یورو برای کل رویداد. اعضای انجمن کوه نوردان ایران از تخفیف مخصوص بهره مند خواهند شد. برای تازه کاران کلاس های آموزشی توسط سازمان فرانسوی SNAPEC  و با حمایت مالی PETZL برگزار خواهد شد. آدرس سایت جشنواره  http://uptherocks.com/  ... “جشنواره‌ی گشایش مسیر در ارمنستان”

ادامه ←

سالبه به انتفای موضوع!

این اصطلاح را در جاهایی به کار می‌برند که گفتگو از تاثیر یا ویژگی ها یا لازمه‌های چیزی است که دیگر وجود ندارد، و سودی از آن گفت و شنید متصور نیست. برای مثال، اگر از این بگوییم که خوب است آقای الف با دیگران به زبانی خوش سخن بگوید، اما خود آقای الف بمیرد، در این صورت قضیه “سالبه به انتفای موضوع” می‌شود. نشانه‌های بسیاری به چشم می‌آید که در دهه‌های اخیر، به ویژه در هشت سال گذشته، گرایشی قوی در میان مدیران کشور وجود داشته که قضیه‌ی محیط زیست و “مانع بودن آن برای توسعه” را حل نهایی کنند. انحلال شورای عالی محیط زیست، راه‌سازی و عملیات اکتشاف نفت و‌ کشیدن خط‌های انتقال نیرو و گاز و نفت در منطقه‌های حفاظت شده، مجاز شمردن و بلکه تشویق عملیات معدن‌کاوی در این گونه منطقه‌ها، کم کردن بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست (که کل آن، کمتر از یک چهلم اعتبار 3500  ... “سالبه به انتفای موضوع!”

ادامه ←