22 می، 1 خرداد روز جهانی تنوع زیستی

آب برای زندگی ضروری است. هیچ موجود زنده ­ای بر روی کره زمین نمی ­تواند بدون آب زنده بماند. آب شرط لازم  برای سلامت و رفاه انسان و هم ­چنین برای حفاظت از محیط ­زیست است.

موضوع آب و تنوع ­زیستی هم­ زمان با تعیین سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد، به عنوان سال بین المللی همکاری های آب انتخاب شد. آب و تنوع ­زیستی موضوع روز بین ­المللی تنوع ­زیستی (IDB) در سال 2013 است. تعیین موضوع آب برای روز بین ­المللی تنوع­ زیستی در سال 2013، برای اعضای کنوانسیون تنوع ­زیستی (CBD) و جامعه فرصت بزرگی را به منظور ارتقا آگاهی درباره این موضوع حیاتی و افزایش اقدامات مثبت پیرامون آن فراهم می­سازد.

دوره 2015 – 2005 دهه­ی بین ­المللی اقداماتی پیرامون موضوع «آب برای زندگی» است.

«آب و تنوع ­زیستی»

یونسکو به عنوان نماینده و هدایت­ کننده این برنامه و به منظور ارتقا جشن­ های جهانی و کمک به ارتقا آگاهی پیرامون مسایل مهم پیش ­روی مدیریت آب، انتخاب شده است.

آب زندگی را بر روی کره زمین حفظ می­ کند. آب برای تمام مردم حیاتی است و در نهایت راه ما را در زندگی تعیین می­ کند. در حال حاضر تهیه و حفظ آب برای نیاز های مردم اطراف جهان به عنوان یک چالش عمده برای توسعه پایدار در بسیاری از مناطق هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه شناخته شده است. اکوسیستم ­های جهان ما، به ویژه جنگل ­ها و تالاب ­ها، آب تمیز در دسترس جوامع انسانی را تضمین می­کنند.

تالاب ­ها می­ توانند به کاهش خطرات ناشی از جاری شدن سیل کمک کنند. بازیابی خاک می ­تواند فرسایش و آلودگی را کاهش داده و آب قابل دسترس برای محصولات کشاورزی را افزایش دهد. مناطق حفاظت شده می­توانند به تأمین آب شهرها کمک کنند. اما این­ها تنها نمونه­ های کوچکی هستند که نشان می­دهد چگونه مدیریت اکوسیستم ­ها می­توانند به ما در حل مشکلات مربوط به آب یاری برسانند.

مدیریت آب – منبع تمامی حیات بر روی کره زمین – نیازمند مشارکت است. طرح راهبردی برای تنوع زیستی 2020-2011 شامل راه­حل­ های مسأله مدیریت آب می­باشد.

ترجمه: مریم عظاریه

منبع: https://www.cbd.int