شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی

کارگروه مخاطرات زیست محیطی از مجموعه کارگروه های تخصصی زیرمجموعه مدیریت بحران کشور  می باشد که مسئولیت آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. برای این کارگروه در مراحل مختلف مدیریت بحران شرح وظایف عمومی و تخصصی پیش بینی گردیده است. شرح وظایف تخصصی کارگروه مخاطرات زیست محیطی در چهار محور: پیش بینی و پیش گیری- آمادگی- مقابله و بازسازی و بازتوانی می باشد. جهت دانلود فایل شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات محیط زیست کلیک کنید. فايل ضميمه  ... “شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

شاخص های توسعه ی شهرها (2)

2 – شاخص حكمروايي خوب : حكمروايي در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان ومدیریت شهری اطلاق میشود. . در واقع اين اصطلاح بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل، حكمراني خوب عبارت است از: مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادلانه و مشاركت گسترده مردم در فرايند حكومت داري ، حكمروايي خوب يكي از پيش نيازهاي توسعه پايدار است به طوري كه در كشورهاي مختلف با ساختار اجتماعي و منابع طبيعي مشابه، با تغيير در شيوه  ... “شاخص های توسعه ی شهرها (2)”

ادامه ←