وعده های بی حساب این ایام و حکایت 21 سعدی

در باب سوم گلستان سعدی در فضیلت قناعت به حکایت آمده است:

بازرگانی
را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار، شبی
در جزیره کیش مرا به حجره خویش در آورد. همه شب نیارمید از
سخن های پریشان
گفتن، که فلان انبازم به
ترکستان و فلان بضاعت
به
هندوستان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده