وضعیت منابع آبی کرمان قرمز است

 

خشکسالی در کرمان همچنان می تازد و بسیاری بر این عقیده اند که خسارات سالها خشکسالی بر اقتصاد استان کرمان که برپایه کشاورزی شکل گرفته است آنچنان تاثیر منفی به جای گذاشته است که سالها زمان نیاز است تا با تغییر شرایط اقلیمی و بارندگیهای مطلوب رفع شود.

در سال آبی جاری میزان بارندگی در استان کرمان به طرز شگرفی افزایش یافت و این نوید را به کشاورزان داد که شاید سالی بهتر برای کشاورزی و برداشت محصول پیش رو داشته باشند اما باید به این نکته اشاره کرد که کاهش گاه هفت متری سطح آبهای زیر زمینی در استان کرمان با بارشهای سال گذشته که با متوسط بارندگی در کرمان نیز فاصله دارد مرتفع نخواهد شد.

محمد سراوانی، کارشناس اقتصادی در خصوص خشکسالی در کرمان به خبرنگار مهر گفت: مهمترین شغل در استان کرمان کشاورزی است و هر چند اقداماتی در راستای تحول در معادن استان نیز روی داده است اما بر اساس سند چشم انداز توسعه پیشرفت استان کرمان باید در زمینه کشاورزی انجام شود.

وی افزود: با این وجود میزان بارندگی طی سالهای اخیر حتی از متوسط بارندگی در مناطق بیابانی نیز کمتر بوده و در نهایت این کمبود آب موجب شده است میزان تولید محصول کاهش یابد و شاهد برداشت محصولی با کیفیت پائین تر نسبت به گذشته هستیم. سراوانی گفت: خشکسالی خود به خود موجب افزایش مهاجرت، بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی و بروز تعارضات در بخشهای مختلف شده است زیرا روند عادی اقتصاد از روستا به شهر را نیز دچار اخلال کرده است.

ادامه مطلب ….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده