وضعیت دریاچه ارومیه همچنان بحرانی است !


کارشناسان
بخش های مختلف از جمله آب در استان معتقدند بارندگی ماه های اخیر چندان
تاثیری در بهبود وضعیت آب دریاچه ارمیه نداشته و همچنان وضعیت دریاچه
بحرانی و رو به خشک شدن است.در ماه های اخیر با افزایش میزان بارندگی ها،
امیدهای زیادی برای مردم و مسئولان در زمینه بهبود شرایط بحرانی دریاچه
ارومیه ایجاد شد ولی کارشناسان با اعلام اینکه این بارندگی ها تاثیری در
وضعیت دریاچه ندارد آب پاکی را روی دست همه ریختند تا نگرانی ها همچنان به
قوت خود باقی بمانند.


کارشناسان حوزه آب استان نسبت به بالا بودن مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه نیز هشدار داده و اعلام کردند اگر برای این امر چاره اندیشی نشود با
بی تاثیر بودن میزان بارندگی ها باید منتظر فاجعه خشک شدن بیشتر دریاچه
نیز باشیم./منبع

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده