وبلاگ پیک محیط زیست سبز رتبه دوم جشنواره مشکات در بخش وبگاه

در ابتدای سال 1392 خبر خوبی دریافت کردم مبنی بر اینکه وبلاگ پیک محیط زیست سبز، در جشنواره مشکات رتبه دوم را بعد از وبلاگ آقای درویش که نفر اول شده اند دریافت کرده است.

از همه دوستان و خوانندگانی که من را تنها نگذاشتید و همراهم بودید سپاسگذارم.

امیدوارم بتونم در کنار شما بزرگان این عرصه در راه حفاظت از منابع طبیعی ثابت قدم شوم.

مانا باشید و رستگار

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده